Liber Herbarum Minor (Svenska)

Rev.23-07-2014

Bergkorsört

Växt

Svenska

Bergkorsört

Latin

Senecio sylvaticus L., Senecio silvaticus L.

Sjukdomar & Användninger

Sjukdomar

Skörbjugg

Anpassad sökning
Source: LiberHerbarum/Pn4512

Copyright Erik Gotfredsen